Διαδώστε το ερωτηματολόγιο και την έρευνα σας

Ο σκοπός είναι να βρεθεί ικανός αριθμός απαντήσεων για έρευνες προκειμένου να γίνει παραγγωγική ανάλυση.


Εάν εργάζεστε σε κάποιον οργανισμό (δημόσιο ή ιδιωτικό, επιχείρηση ή μκο) και έχετε τουλάχιστον έναν/μία προϊστάμενο/η, τότε μπορείτε να συμμετέχετε στην έρευνα με τίτλο «Οι επιπτώσεις της τοξικής ηγεσίας στην παραγωγικότητα και την ευζωία των εργαζομένων».

Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μου σπουδών στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οικονομική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων & Δημοσίων Οργανισμών» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η έρευνα είναι πλήρως ανώνυμη και ΔΕΝ χρειάζεται να συμπληρώσετε το όνομα σας!

Ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι 8′-10′.


Eρευνα που αφορά σε διπλωματική εργασία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωσιακής Επιστήμης», του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το θέμα της έρευνας αφορά στη λήψη αποφάσεων και στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός μας, συχνά, μας ‘καθοδηγεί’ στο να κάνουμε επιλογές οι οποίες δεν είναι οι βέλτιστες για εμάς. Αυτό, τις περισσότερες φορές, συμβαίνει χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε!

Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε, εφόσον επιθυμείτε, συνοπτική περιγραφή των αποτελεσμάτων σας, σχετικά με 3 ‘παγίδες του εγκεφάλου’ που μας εμποδίζουν στη λήψη ορθών αποφάσεων.
Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι οι ομάδες α) ιδρυτές-ιδιοκτήτες startup επιχείρησης, β) φοιτητές και γ) μη εργαζόμενοι.

Η παρούσα έρευνα αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ακαδημαϊκούς ερευνητικούς σκοπούς. Όλα τα δεδομένα και οι απαντήσεις σας θα διαχειριστούν ως απόρρητα δεδομένα και θα αξιοποιηθούν μόνο ως προς τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα όλων των συμμετεχόντων, εντελώς ΑΝΩΝΥΜΑ.

Η παρούσα έρευνα αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ακαδημαϊκούς ερευνητικούς σκοπούς. Όλα τα δεδομένα και οι απαντήσεις σας θα διαχειριστούν ως απόρρητα δεδομένα και θα αξιοποιηθούν μόνο ως προς τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα όλων των συμμετεχόντων, εντελώς ΑΝΩΝΥΜΑ.