Διαδώστε το ερωτηματολόγιο και την έρευνα σας

Tο παρακάτω ερωτηματολόγιο που αποτελεί κομμάτι έρευνας Ευρωπαϊκού Erasmus+ έργου.
Η έρευνα έχει σχεδιαστεί για να προσδιορίσει τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες σας σχετικά με υπαίθριες δραστηριότητες για κοινωνική σύνδεση, συνοχή και ευημερία των νέων, και να καθορίσει τις προτιμήσεις σας έτσι ώστε να τις υποστηρίξει.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός Εγχειριδίου που θα ενισχύσει τις γνώσεις των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών σχετικά με τις υπαίθριες δραστηριότητες και την αφήγηση και θα φέρει ποιότητα στον ελεύθερο χρόνο.

Περισσότερα για το έργο θα βρείτε εδώ http://www.outdoor-project.eu/.

Η έρευνα είναι ανώνυμη.
Χρόνος συμπλήρωσης: 10 λεπτά