Διαδώστε το ερωτηματολόγιο και την έρευνα σας

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HOSTVET δημιουργήθηκε το παρακάτω ερωτηματολόγιο που αφορά στα προγράμματα κινητικότητας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Συγκεκριμένα αναζητούμε φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης μέσω διεθνών κινητικοτήτων (Επιχειρήσεις, Οργανισμοί, Ινστιτούτα, ΜΚΟ).