Διαδώστε το ερωτηματολόγιο και την έρευνα σας

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε άτομα (π.χ. μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας) και αποτελεί μέρος της έρευνας που διεξάγεται στο πλαίσιο της διπλωματικής μου εργασίας.

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την συμμετοχή των ατόμων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με ιδιαίτερη έμφαση την περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα.

Χρόνος συμπλήρωσης: 7 λεπτά.