Διαδώστε το ερωτηματολόγιο και την έρευνα σας

Big Data και Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας

Πτυχιακή εργασία με θέμα η οποία εκπονείται στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό την διεξαγωγή πληροφοριών στην έρευνα σχετικά με την εξοικείωση, αλλά και την χρήση των Big Data στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Περιλαμβάνει 17 ερωτήσεις .
Το ερωτηματολόγιο τηρεί με μέριμνα όλα όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Η χρήση των Big Data δεν είναι απαραίτητη για την απάντηση του ερωτηματολογίου.