Διαδώστε το ερωτηματολόγιο και την έρευνα σας

Μέσω αυτού του ερωτηματολογίου αναζητάμε 20 απατήσεις αγροτών, σχετικά με το ασφαλές ψηφιακό marketing στον αγροτικό τομέα, της ηλικιακής ομάδας 18-65.

Το ερωτηματολόγιο είναι επώνυμο