Διαδώστε το ερωτηματολόγιο και την έρευνα σας

Η έρευνα αποτελεί τμήμα ενός προγράμματος Erasmus + του «Start up For Development», και έχει στόχο να προετοιμάσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών που θα είναι σε θέση να παρέχει σε εκπαιδευτές ενηλίκων και σε εργαζόμενους του Δήμου, μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης εφαρμογών για έξυπνες Πόλεις/Κοινότητες.