Διαδώστε το ερωτηματολόγιο και την έρευνα σας

Από: Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, φοιτητής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πρόκειται για εμπειρική έρευνα με στόχο την αυτο-αξιολόγηση της ψηφιακής επάρκειας εκπαιδευτικών Β-βάθμιας εκπαίδευσης σε Ιδιωτικές Εκπαιδευτικές μονάδες του Νομού Λάρισας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακής Επάρκειας Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών (DigCompEdu).

Η εκπαιδευτική ψηφιακή επάρκεια είναι το σύνολο των απαραίτητων ικανοτήτων για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης και την κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευομένων για τη διαβίωση και την εργασία σε μια ψηφιακή κοινωνία. Για την ολοκλήρωση της έρευνας θα με βοηθούσε εάν συμπληρώνατε εθελοντικά το παρόν ερωτηματολόγιο το οποίο είναι ανώνυμο και ολιγόλεπτο. Το ερωτηματολόγιο είναι σταθμισμένο, έχει υψηλό δείκτη α του Cronbach και είναι το επίσημο εργαλείο του DigcompEdu.

Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.
Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις.
Το σημαντικό είναι να επιλέξετε τις απαντήσεις που αποτυπώνουν καλύτερα αυτό που ισχύει για εσάς τους ίδιους.

Απαραίτητος χρόνος για συμπλήρωση: 10-12′.