Διαδώστε το ερωτηματολόγιο και την έρευνα σας

Σε μία προσπάθεια καλύτερης κατανόησης της τρέχουσας εργασιακής πραγματικότητας, το Εργαστήριο Διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διεξάγει έρευνα με θέμα την προσαρμογή των ατόμων στην εργασία, τις ικανότητές τους και γενικότερα ζητήματα που αφορούν την καριέρα τους.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, προσκαλούνται εργαζόμενοι και εργαζόμενες την παρούσα χρονική περίοδο να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο (διάρκειας 7′-8’).
Η έρευνα είναι ανώνυμη.