Διαδώστε το ερωτηματολόγιο και την έρευνα σας

Σε μία προσπάθεια καλύτερης κατανόησης της τρέχουσας εργασιακής πραγματικότητας, το Εργαστήριο Διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διεξάγει μία έρευνα με θέμα τις επιπτώσεις της πανδημίας στους εργαζόμενους.
Απευθύνεται σε όσους είναι εργαζόμενοι και βρέθηκαν σε κάποια κατάσταση αναστολής κατά την διάρκεια του covid19
Ο απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσης είναι 10’.
Η έρευνα είναι απολύτως ανώνυμη