Διαδώστε το ερωτηματολόγιο και την έρευνα σας

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για ανάπτυξη κοινών και για την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών σε αυτά.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί 5 λεπτά.