Διαδώστε το ερωτηματολόγιο και την έρευνα σας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου “HELIOS – Enhacing the social inclusion of NEETs”, διενεργεί έρευνα με πυρήνα τον συνδυασμό της Μπλε και της Κυκλικής Οικονομίας και τις νέες δυνατότητες, που διαβιβάζουν ως οικονομικά μοντέλα. Το έργο σκοπεύει να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα σπουδών, που θα αντιστοιχεί στις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων, καλύπτοντας τα κενά που υπάρχουν.

Aπευθύνεται σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Μπλε και Κυκλικής Οικονομίας, καθώς επίσης και στον τομέα της Γεωργίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες να έχουν ως έδρα το Νομό Λάρισας.

Στόχος: να χαρτογραφηθούν αντίστοιχες επιχειρήσεις. Θα προσδιοριστεί το προφίλ των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Επιπλέον, θα προσδιοριστεί το ποσοστό των επιχειρήσεων που είναι ενεργές στους τομείς αυτούς.

Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης δεν ξεπερνά τα 20 λεπτά