Διαδώστε το ερωτηματολόγιο και την έρευνα σας

Mία σύντομη έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) άλλαξε τη συμπεριφορά των Ελλήνων ταξιδιωτών. Σκοπός της είναι η δημιουργία ενός προσωπικού ψηφιακού βοηθού για τουριστικούς προορισμούς.

Θα χρειαστούν περίπου 5 λεπτά.
Τα δεδομένα είναι ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

Η έρευνα αυτή διεξάγεται από μέλη του Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας και στείλτε την δική σας έρευνα προς συμπλήρωση