Διαδώστε το ερωτηματολόγιο και την έρευνα σας

Eκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» του ΕΑΠ.

Απευθύνεται σε άτομα που έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν τουλάχιστον μία επίσκεψη στο Δήμο Τεμπών για λόγους που σχετίζονται με τον τουρισμό / αναψυxή. Σκοπό έχει να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο έχουν αναπτυχθεί ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο Δήμο Τεμπών, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής τους.

Η συμμετοχή σας στο ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμη. Η συμπλήρωση δεν απαιτεί περισσότερα από 10 λεπτά.