Διαδώστε το ερωτηματολόγιο και την έρευνα σας

Aπευθύνεται σε αναλυτές συστημάτων λογισμικού, σε μηχανικούς λογισμικού, σε προγραμματιστές και διαχειριστές έργων, που εργάζονται σε εταιρίες που αναπτύσσουν λογισμικό ή σε εταιρίες πληροφορικής.

Το ερωτηματολόγιο διεξάγεται στα πλαίσια έρευνας που πραγματοποιείται στη διπλωματική εργασία υποψηφίου μεταπτυχιακού φοιτητή, με θέμα: «Διερεύνηση του βαθμού χρήσης «ευέλικτων» μεθόδων μάνατζμεντ από Ελληνικές εταιρείες λογισμικού».

Ανώνυμο
Διάρκεια: 3-5 λεπτά