Διαδώστε το ερωτηματολόγιο και την έρευνα σας

Tο ερωτηματολόγιο αποτελεί κομμάτι της έρευνας του Ευρωπαϊκού Erasmus+ «READ-IN-CLUB: READ-INg for CuLtUres across Borders».
Bασικό θέμα είναι η διερεύνηση των ομάδων ανάγνωσης στις χώρες-εταίρους του έργου: Σλοβενία, Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Ουγγαρία, με στόχο την ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων που θα βοηθήσουν τη λειτουργία των λέσχεων ανάγνωσης στην περίοδο μετά την πανδημία.