Διαδώστε το ερωτηματολόγιο και την έρευνα σας

To ερωτηματολόγιο αυτό αποτελεί κομμάτι της έρευνας του ευρωπαϊκού έργου BuildingBridges με στόχο να χαρτογραφήσει τις ανάγκες που υπάρχουν στους τομείς της Κυκλικής Οικονομίας και της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, προκειμένου να σχεδιάσει διαδικτυακά μαθήματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των νέων ατόμων.