Η μέθοδος M.A.I.L. που χρειάζεται κάθε επιχείρηση

Όλοι μας όταν επιχειρούμε κάτι νέο για πρώτη φορά δεν γνωρίζουμε πως πρέπει να χειριστούμε κάποια πράγματα, πως να αντιμετωπίσουμε ορισμένες καταστάσεις. Ο κλάδος των επιχειρήσεων και του επιχειρείν δεν εξαιρείται από αυτό. Η διαφορά είναι ότι δραστηριοποιούνται πολλοί επαγγελματίες στον χώρο των επιχειρήσεων, και κατά συνέπεια δικά σου προβλήματα είναι αρμοδιότητα άλλων να λυθούν.

Οι κύριοι συνεργάτες μίας επιχείρησης είναι πολύ συγκεκριμένοι, και ο κάθε ένας συμβάλλει με τον δικό του τρόπο στην λειτουργία και την ανάπτυξή της. Εν συντομία, κάθε νέα επιχείρηση πρέπει να έχει M.A.I.L. !

Παρακάτω αναλύονται, οι αρμοδιότητες και η σημασία κάθε συνεργάτη στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης

Marketing Director – Σύμβουλος Μάρκετινγκ

Ο Marketing Director είναι ο συνεργάτης που συμβουλεύει τον επιχειρηματία σχετικά με τις τάσεις της αγοράς, τις ανάγκες των καταναλωτών και γενικότερα τον καταναλωτικό παλμό της οικονομίας. Συμβάλει στο να σχεδιαστεί η κατάλληλη στρατηγική προσέγγιση πωλήσεων, ώστε η ικανοποίηση των πελατών να είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Οι συμβουλές του και οι κατευθύνσεις που δίνει αξιολογούνται από τον επιχειρηματία, έχοντας ως απώτερο στόχο να επιτυγχάνεται και η απαραίτητη κερδοφορία για την επιχείρηση.

Accountant – Λογιστής

Ο Λογιστής είναι ο συνεργάτης που επιφορτίζεται με το μεγαλύτερο μέρος των γραφειοκρατικών υποθέσεων κάθε επιχείρησης. Εκτός από τις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τράπεζες, έχει και το φορτίο της καταγραφής κάθε συναλλαγής της επιχείρησης. Εκτιμά και προσδιορίζει όλα τα μεγέθη, αποτυπώνοντας τα οικονομικά στοιχεία, με τέτοιο τρόπο ώστε ο επιχειρηματίας να έχει ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία της επιχείρησής του. Με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων, μπορεί να συγκρίνει, να αξιολογήσει και να προβλέψει τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης, για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αντίστοιχα. Γίνεται αντιληπτό, ότι η βαρύτητα της συγκεκριμένης θέσης είναι μεγάλη, και επιβάλλεται να εμπνέει εμπιστοσύνη προς τον επιχειρηματία.

Insurer – Ασφαλιστής

Ο Ασφαλιστής είναι ο συνεργάτης είναι αρμόδιος για την διαχείριση των κινδύνων που διέπουν την επιχείρηση. Μέσω εμπεριστατωμένης έρευνας και πλήρους καταγραφής, είναι σε θέση να κοστολογήσει τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση, από προβλεπόμενους παράγοντες και μη. Το κόστος των ενεργειών αυτών, είναι συγκεκριμένο και διαχειρίσιμο τόσο από τον Λογιστή, όσο και από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Απώτερος στόχος των ενεργειών του ασφαλιστή, δεν είναι μόνο η αποφυγή κινδύνων (συμβουλές και επισημάνσεις), αλλά η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης στην περίπτωση που έχουν παρέλθει οι κίνδυνοι.

Lawyer – Δικηγόρος

Ο Δικηγόρος είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των υποθέσεων της επιχείρησης που αφορούν τον νόμο, είτε της επιχείρησης με κάποια συνεργαζόμενη επιχείρηση, είτε με κάποιο πελάτη, είτε με κάποια δημόσια υπηρεσία. Επιπλέον, αναλαμβάνει μεγάλο μέρος του γραφειοκρατικού κομματιού, σε συνεργασία με τον Λογιστή, που αφορά τις συμφωνίες και τις συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις.

Γίνεται εύκολα κατανοητό, ότι ο επιχειρηματίας μόνος του είναι δύσκολο να καταφέρει να εκπληρώσει τους στόχους και τα όνειρά του. Η εικόνα κάθε επιχείρησης είναι οι άνθρωποί της, είναι οι συνεργάτες της. Η σωστή επιλογή τους, εμπνέει εμπιστοσύνη και στο καταναλωτικό κοινό.

Για αυτό το λόγο, επιλέξτε με προσοχή και σύνεση …

Τηλέμαχος Αγγελόπουλος

2 σκέψεις σχετικά με το “Η μέθοδος M.A.I.L. που χρειάζεται κάθε επιχείρηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.