Η μέθοδος M.A.I.L. που χρειάζεται κάθε επιχείρηση

Οι κύριοι συνεργάτες μίας επιχείρησης είναι πολύ συγκεκριμένοι, και ο κάθε ένας συμβάλλει με τον δικό του τρόπο στην λειτουργία και την ανάπτυξή της. Εν συντομία, κάθε νέα επιχείρηση πρέπει να έχει M.A.I.L. !