Έχεις αναρωτηθεί εάν μπορείς να δουλέψεις με τους φίλους σου;

Η στελέχωση της ομάδας με ικανά άτομα να δραστηριοποιηθούν ώστε να τρέξει μία νέα επιχείρηση, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων στα μέλη της ομάδας είναι αυτονόητος και απαραίτητος, αφού πρώτα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι γνώσεις και οι ικανότητες του καθενός.