Τελικά, τα youtube κανάλια, αποδίδουν ως εργαλείο marketing?

Ποιοι πόροι και ποιες δεξιότητες χρειάζονται για να δημιουργηθεί ένα κανάλι στο Youtube? Και πόσο δύσκολο είναι να χρησιμοποιηθεί αυτό, ως εργαλείο marketing? H Nάσια και η Καλλιρόη, είδαν τις συνεντεύξεις της Στίλβης Ψιλοπούλου, του Χρήστου Τσούνη και του Λευτέρη Παπαγεωργίου, και συγκεντρώνουν τα ισχυρότερα σημεία που αναφέρονται.

Ηγεσία: οι πρώτες εντυπώσεις μου από κάποια μαθήματα

Ακούμε τον όρο «Ηγεσία» και συνήθως φανταζόμαστε κάτι μεγάλο! Κάτι βαρύ! Κάτι μακρινό! Αν πάλι σκεφτούμε έναν «Ηγέτη», πιθανόν να μας έρθει στο μυαλό κάποιος σαν τους κυρίους στις φωτογραφίες.