Ηγεσία: οι πρώτες εντυπώσεις μου από κάποια μαθήματα

Ακούμε τον όρο «Ηγεσία» και συνήθως φανταζόμαστε κάτι μεγάλο! Κάτι βαρύ! Κάτι μακρινό! Αν πάλι σκεφτούμε έναν «Ηγέτη», πιθανόν να μας έρθει στο μυαλό κάποιος σαν τους κυρίους στις φωτογραφίες.